Webber

Náhrada nemajetkovej ujmy pri dopravnej nehode


Naspäť

Náhrada nemajetkovej ujmy pri dopravnej nehode

AKO VÁM VIEME POMôCŤ

  • náhrada nemajetkovej ujmy pri dopravných nehodách
  • náhrada rádovo v tisícoch až desiatkach tisíc EUR
  • náhradu hradí priamo poisťovňa vinníka
  • zastupovanie poškodených v súdnom konaní
  • morálna a finančná satisfakcia poškodených

Ak ste v prípade dopravnej nehody poškodený, prípadne ste pozostalý po obeti dopravnej nehody, máte voči poisťovni vinníka nárok na náhradu nemajetkovej ujmy rádovo v tisícoch až desiatkach tisíc EUR. Advokátska kancelária WEBBER LEGAL zastupuje klientov v sporoch proti poisťovniam a aspoň čiastočne sa pokúša napraviť ujmu, ktorú poškodení, resp. pozostalí po obeti dopravnej nehody znášajú.