Webber

Obchodné právo


Naspäť

Obchodné právo

AKO VÁM VIEME POMôCŤ

  • korporátne právo
  • zmluvné obchodné právo
  • komplexné právne zastrešenie projektov
  • sporová agenda
  • právo e-shopov

WEBBER LEGAL poskytuje právne služby v oblasti korporátnych záležitostí (založenie obchodnej spoločnosti, zmeny v obchodných spoločnostiach, fúzie a akvizície, právny audit obchodných spoločností), zmluvného obchodného práva, due diligence obchodných spoločností, právnych analýz a stanovísk až po komplexné zastrešenie podnikateľskej aktivity klienta, vrátane sporovej agendy. WEBBER LEGAL poskytuje tiež komplexné právne nastavenie e-shopov.