Webber

Právo nehnuteľností


Naspäť

Právo nehnuteľností

AKO VÁM VIEME POMôCŤ

  • Právny audit nehnuteľností
  • Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
  • Zápis práv k nehnuteľností do katastra
  • Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
  • Zlacnené poplatky v katastri prostredníctvom elektronického podania
  • Poradenstvo pri developerských projektoch

WEBBER LEGAL v oblasti práve nehnuteľností preverí právny stav Vami nadobúdanej nehnuteľnosti (tzv. due diligence alebo právny audit) a zabezpečí kompletnú dokumentáciu slúžiacu k úspešnému zápisu vlastníckeho alebo iného práva do katastra nehnuteľností. V prípade záujmu poskytujeme tiež službu autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností (autorizácia znamená spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti zmluvných strán, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody). Vďaka elektronickému podpisu Vám tiež vieme znížiť poplatky uhrádzané katastru nehnuteľností. Developerom tiež poskytujeme komplexné právne poradenstvo pri ich projektoch.