Webber

Zastupovanie pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi


Naspäť

Zastupovanie pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi

AKO VÁM VIEME POMôCŤ

  • zastupovanie v konaní pred súdmi
  • zastupovanie v konaní pred rozhodcovskými orgánmi
  • dlhoročné skúsenosti a prax

WEBBER LEGAL uplatňuje a háji nároky svojich klientov v konaní pred súdmi a rozhodcovskými súdmi v takmer všetkých oblastiach práva. Vzhľadom na nové procesné inštitúty zakotvené v novom Civilnom sporovom poriadku je dôležité uplatniť nároky klienta riadne a včas pod hrozbou neúspechu v konaní. Pri ochrane Vašich práv a oprávnených záujmov sa môžete spoľahnúť na profesionalitu a dlhoročné skúsenosti členov teamu WEBBER LEGAL.