Webber

Primerané finančné zadosťučinenie


Naspäť

V prípade, ak ste vyhrali akýkoľvek spor s bankou, nebankovou spoločnosťou alebo stavebnou sporiteľňou, máte nárok aj na tzv. primerané finančné zadosťučinenie.

Jeho výška nie je určená žiadnym právnym predpisom. Je teda iba na posúdení súdu, akú výšku Vám priznaná. Súd pritom berie do úvahy všetky okolnosti prípadu.

Podľa judikatúry niektorých súdov je výška primeraného finančného zadosťučinenia, na ktoré máte nárok, vo výške minimálne 50% zo sumy, o ktorú Vás banka, nebankovka alebo stavebná sporiteľňa chcela pripraviť, resp. reálne pripravila.

Nie zriedka však súdy poškodeným priznajú aj 100% tejto sumy.

Uvedené primerané finančné zadosťučinenie automaticky žiadame pre našich klientov v prípadoch, keď úspešne uplatníme ich nároky na súde. Našu odmenu dojednávame vždy individuálne, a to podľa okolností prípadu.

AKO VÁM VIEME POMÔCŤ

  • primerané finančné zadosťučinenie
  • minimálne 50% zo sumy, o ktorú Vás banka, nebanková spoločnosť alebo stavebná sporiteľňa chcela pripraviť
  • nie zriedka aj 100% tejto sumy
  • pre klientov to žiadame automaticky
  • individuálna odmena