Webber

Súhlasom so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely


Vašim dobrovoľným súhlasom dávate advokátskej kancelárii WEBBER LEGAL, s.r.o. súhlas a povolenie na spracúvanie Vašich osobných údajov na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie a zasielania informácií o novinkách, ponukách, službách a iných marketingových akciách advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL, a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo a emailová adresa. Tento súhlas udeľujete s platnosťou do jeho písomného odvolania. Súčasne súhlasíte so zasielaním korešpondencie na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ. Zároveň beriete na vedomie, že súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným našej advokátskej kancelárii.
Zásady ochrany osobných údajov v plnom znení nájdete na tomto odkaze.