Webber

ÚVOD


Mnohé exekúcie zo strany väčšiny nebankových spoločností, ako aj zo strany niektorých bánk, sú vedené nezákonne. Z tohto dôvodu je možné Vašu exekúciu úplne zastaviť. Pritom nie je vôbec podstatné, koľko ste zo svojej pôžičky v skutočnosti zaplatili. Naša advokátska kancelária sa špecializuje na ochranu finančného spotrebiteľa a okrem právnych služieb vrátenia zaplatených úrokov zo spotrebiteľských úverov a ušetrenia úrokov a ukončenia splácania spotrebiteľských úverov Vám ponúka tiež vypracovanie návrhu na zastavenie exekúcie. Táto právna služba funguje vzhľadom na možnosť elektronickej a telefonickej komunikácia jednoducho z pohodlia Vášho domova bez potreby osobného stretnutia. Z tohto dôvodu poskytujeme právne služby na celom území Slovenskej republiky. Vysvetlenie, ako táto služba funguje, ako aj náš cenník, sú uvedené na tejto stránke nižšie.

NA AKÉ SITUÁCIE SA TÁTO SLUŽBA VZŤAHUJE?

 • Exekúcie zo strany väčšiny nebankoviek
 • Exekúcie zo strany niektorých bánk
 • Exekúcie zo strany inkasných agentúr
 • Exekúcie na podklade rozhodcovských rozsudkov

Webber

Ako to funguje


SLUŽBA ZASTAVENIE EXEKÚCIE FUNGUJE V 5 JEDNODUCHÝCH KROKOCH

 • ZASLANIE DOKUMENTOV

  1. ZASLANIE DOKUMENTOV

  Pošlete nám dokumenty, ktoré máte k dispozícii. Naša advokátska kancelária posúdi, či sú dokumenty kompletné a ak nie, navedieme Vás, ako ich získať.
  Bezplatná služba
 • POSÚDENIE SITUÁCIE

  2. POSÚDENIE SITUÁCIE

  Získané dokumenty právne posúdime za účelom zistenia, či je dôvodné požiadať o zastavenie exekúcie.
  Bezplatná služba
 • VÝSLEDOK

  3. VÝSLEDOK

  Výsledok právneho posúdenia Vám zašleme prostredníctvom e-mailu.
  Bezplatná služba
 • PODANIE NÁVRHU NA SÚD

  4. PODANIE NÁVRHU NA SÚD

  Ak naša právna analýza potvrdí Váš nárok na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, uplatníme Váš nárok súdnou cestou. V takomto prípade je potrebné počítať, že o našom návrhu sa rozhodne rádovo v niekoľkých mesiacoch od podania návrhu.
  99,- EUR NA ÚHRADU NÁKLADOV
 • ZASTAVENIE EXEKÚCIE

  5. ZASTAVENIE EXEKÚCIE

  V prípade úspešného uplatnenia nároku súd rozhodne o zastavení exekúcie a nebudete musieť exekútorovi ani Vášmu veriteľovi platiť žiadne ďalšie platby.
  20% Z UŠETRENEJ SUMY + DPH
  Trovy právneho zastúpenia
 • Bezplatná služba
 • Bezplatná služba
 • Bezplatná služba
 • 99,- EUR NA ÚHRADU NÁKLADOV
 • 20% Z UŠETRENEJ SUMY + DPH
  Trovy právneho zastúpenia
Webber

Kontakt


Mgr. Anton Pavúk
Mgr. Anton Pavúk
zakladajúci advokát

Po 8 ročných odborných skúsenostiach v oblasti obchodného práva som sa rozhodol venovať sa primárne spotrebiteľskému právu, kde v boji ekonomicky silnejších subjektov voči ekonomicky slabším hájim stranu slabšieho, v čom dlhodobo vidím tiež moje životné poslanie. V prípade záujmu o konzultáciu Vášho problému nás prosím neváhajte kontaktovať.

so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely - viac info tu

Obchodný register

 • Obchodné meno: WEBBER LEGAL, s.r.o.
  Sídlo: Duchnovičovo námestie 1, Prešov 080 01
  IČO: 50 680 552
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 42327/P

Iné informácie

 • Advokátska kancelária
  Zápis v Slovenskej advokátskej komore
  Číslo advokáta: 7506
  Poistenie právnych služieb: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
  Poistná suma: 1.500.000,- EUR
  IBAN: SK60 0900 0000 0051 2440 8625