Ako sa účinne brániť, ak vás žaluje banka alebo inkasná agentúra

Ako sa účinne brániť, ak vás žaluje banka alebo inkasná agentúra

05.02.2019

Dlhy. Mnohí z nás sa bohužiaľ vinou rôznych okolností dostali do situácie, kedy si nemohli dovoliť splácať splátky svojej pôžičky (kreditnej karty, auta na leasing, …). Dôvody sú rôzne. Rozvod, strata partnera, ochorenie v rodine, prepustenie z práce, prípadne neočakávané mimoriadne výdavky.

Po nezaplatení jednej splátky viac ako 3 mesiace však prichádza nemilé prekvapenie. Banka vyhlasuje predčasnú splatnosť. Inými slovami, ako dlžník strácate právo splácať svoju pôžičku v splátkach a banka požaduje vrátenie všetkých peňazí naraz.

Odporúčame si pozrieť naše video na tému: ŽALUJE VÁS BANKA ALEBO NEBANKOVKA?

Inkasné agentúry

Málokto si však môže dovoliť vrátiť celú sumu naraz. Z týchto dôvodov banky najčastejšie postupujú troma spôsobmi. Prvý spôsob je, že banka Vás priamo zažaluje na súde. Druhý spôsob je, že banka požiada inkasnú agentúru (nazývanej aj vymáhačská agentúra), aby od Vás vymáhala pohľadávku banky (pohľadávka znamená, že banka má nárok na vrátenie peňazí od Vás; je to priamy opak slova dlh, ktoré znamená, že Vy máte povinnosť vrátiť banke požičané peniaze). Tretí spôsob je, že banka svoju pohľadávku voči Vám priamo predá inkasnej agentúre. Teda to, čo ste dlhovali banke, máte zaplatiť už inkasnej agentúre a banka s tým už nemá nič spoločné.

Najznámejšie inkasné agentúry pôsobiace na Slovensku sú spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s. (predchádzajúci názov PRO CIVITAS s.r.o.), EOS KSI Slovensko, s.r.o.,  Intrum Slovakia s.r.o. (predchádzajúci názov INTRUM Justitia s.r.o.) a spoločnosť ANACO s.r.o., ktorá realizuje napríklad zrážky zo mzdy dlžníkov.

Keď sa banka, ani inkasná agentúra nemôžu domôcť svojich peňazí, obrátia sa na súd. A okrem dlžnej sumy si uplatňujú rôzne úroky, úroky z omeškania, poplatky, zmluvné pokuty.

 

Ako postupuje súd?

Súd má po podaní žaloby zo strany banky / inkasnej agentúry dve možnosti. Buď môže voči Vám vydať platobný rozkaz alebo Vás môže vyzvať, aby ste sa k žalobe vyjadrili. V prvom prípade máte 15 dní na to, aby ste voči platobnému rozkazu podali opravný prostriedok (odpor). Ak ho nepodáte, budete mať veľké problémy. Môže nasledovať exekúcia a v tejto fáze je ťažké sa efektívne brániť. V druhom prípade sa môžete k žalobe písomne vyjadriť. Následne súd nariadi pojednávanie a vydá rozsudok. Po vydaní rozsudku môžete voči nemu podať opravný prostriedok (odvolanie). Ak ho nepodáte, máte smolu. V prípadnej exekúcii sa už s výškou Vášho dlhu nebude dať nič robiť.

Prečo sa oplatí brániť a nenechávať to na náhodu?

Ako sa hovorí, pomôž si človeče, aj pán Boh Ti pomôže…

Čo môžete získať, ak sa budete voči banke / inkasnej agentúre aktívne brániť?

• V najlepšom prípade im nebudete musieť vrátiť ani cent. Čítate dobre. Žaloby bánk alebo inkasných agentúr môžu byť podané napríklad neskoro a z tohto dôvodu môžu byť ich nároky premlčané

•  Vo väčšine prípadov im budete musieť vrátiť iba toľko, koľko ste si požičali. Aj to len v splátkach a nie naraz. Viac o tom, prečo nemusíte platiť úroky, sa dočítate tu.

•  Ak ste im už zaplatili viac, preplatok Vám dokonca v mnohých prípadoch vrátia. Viac o tom, prečo Vám banka má vrátiť peniaze, sa dočítate tu.

•  Ak súd vyhráte, budú Vám musieť zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie v peniazoch (cca 50% zo sumy, o ktorú Vás chceli pripraviť).

• Nebudete musieť platiť úroky (ktoré máte uvedené v zmluve), maximálne úroky z omeškania (5% p.a.)

 

Čo ak sa brániť nebudete?

•  Môžete súd prehrať.

•  Súd Vás môže zaviazať na vrátenie požičaných peňazí spolu s vysokými úrokmi, úrokmi z omeškania, pokutami.

•  Súd Vás môže zaviazať na úhradu trov právneho zastúpenia banky.

•  Všetko budete musieť zaplatiť naraz.

•  Ak nezaplatíte, súd môže nariadiť exekúciu.

•  Môžete byť zaradený do úverového registra ako dlžník.

 Ako vidíte, prínos toho, čo aktívnou obranou môžete získať, je neopísateľný v porovnaní s tým, čo môžete stratiť.

 

Čo máte robiť?

Ak Vás bolí zub, vyhľadáte zubára, pretože sami si neviete pomôcť a zubár Vám pomôže rýchlo, pretože sa svojej veci dobre rozumie.  Ak máte bolesť chrbta, z tých istých dôvodov vyhľadáte neurológa. Čo robíte, ak máte problém s Vašou bankou? Ste naozaj dostatočne právne vzdelaní na to, aby ste si vedeli poriadiť sami? Prípadne sa idete nebodaj poradiť priamo do banky? Hádajte, akú odpoveď od nich asi dostanete…Zavolajte alebo napíšte nám okamžite, ako Vám prišla žaloba zo súdu! Špecializujeme sa výlučne na ochranu ľudí pred bankami a nebankovými spoločnosťami a ku dňu 1.5.2020 sme uplatnili voči bankám a nebankovým spoločnostiam práva klientov v rozsahu prevyšujúcom 1.500.000,- EUR. Neplaťte zbytočne, ak nemusíte! Navyše, všetko vybavíme za Vás aj bez osobného stretnutia.

 

Naša odmena

Spoločnosť WEBBER LEGAL sme zakladali za účelom ochrany ľudí pred bankami a nebankovými spoločnosťami. Naše služby poskytujeme ľuďom z presvedčenia, že je správne pomôcť slabším v boji proti ekonomicky silnejším. Z tohto dôvodu máme prispôsobenú aj našu odmenu. Naša odmena je 20% zo sumy, ktorú Vám ušetríme + DPH. Ak Vám neušetríme nič, nič nám ani neplatíte. Ak ste naše služby využili a súd ste aj tak prehrali, v takom prípade ste mali naše služby ZADARMO. Navyše, našu odmenu nám môžete zaplatiť aj na splátky.

Až do vypuknutia koronakrízy sme mali aj poplatok za prevzatie veci vo výške 99,- EUR, ktorý sme sa ale rozhodli odpustiť všetkým naším klientom.

 

S pozdravom, team advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL s.r.o.
špecializujeme sa na ochranu klientov pred bankami a nebankovými spoločnosťami

INFOLINKA: 0948 5 01234

email: info@webberlegal.sk
www.webberlegal.sk

www.vratenieurokov.sk
www.koniecexekuciam.sk