Splácate auto na splátky? S najväčšou pravdepodobnosťou už ďalej platiť nemusíte!

Splácate auto na splátky? S najväčšou pravdepodobnosťou už ďalej platiť nemusíte!

02.11.2018

Na Slovensku je pomerne rozšírenou formou kúpa auta na splátky, alebo, inými slovami, na leasing.

Výhoda kúpy na splátky spočíva v tom, že si môžete dovoliť kúpiť auto aj v prípade, ak na neho momentálne nemáte finančnú hotovosť. Nevýhoda kúpy na splátky spočíva vo väčšine prípadov v tom, že auto výrazne preplatíte, nakoľko veriteľ Vám na neho požičia peniaze, ale samozrejme za nemalé úroky.

 

Nekalé praktiky predajcov

Z príbehov našich klientov sú nám dobre známe situácie, kedy predajcovia z autobazáru zdržali potenciálnych záujemcov o kúpu motorového vozidla v priestoroch ich autobazáru aj niekoľko hodín, častokrát až do neskorého večera. Unavený človek túžiaci po novom aute bol už následne ochotný podpísať doslova čokoľvek, len aby ho už z autobazáru pustili.

Navyše, predajcovia využili nižšiu znalosť spotrebiteľov. V prípade nákupu na splátky stanovili kúpnu cena nižšiu ako v prípade okamžitej platby. Pri kúpe motorového vozidla na splátky teda ľuďom poskytli zľavu z kúpnej ceny. Na prvý pohľad bolo pre obyčajného človeka lacnejšie kúpiť si auto na splátky.

Okrem toho pri predaji auta do zmlúv šikovne skryli rôzne balíčky a poistenia. O tom, že tieto mohli kupujúci odmietnuť, ich však neinformovali.

V prípade, ak klienti prestali z nejakého dôvodu splácať, okamžite boli kontaktovaní rôznymi akože „predexekučnými“ výzvami. Ich súčasťou boli samozrejme výzvy na okamžitú úhradu splátky pod hrozbou odobratia auta a rôznych finančných pokút. V mnohých prípadoch tiež našich klientov navštívili zamestnanci veriteľa osobne priamo doma, a to aj počas dní pracovného pokoja a počas sviatkov.

 

Naozaj neexistuje žiadne riešenie?

Zmluva, ktorou si kupujete auto na splátky, má charakter zmluvy o spotrebiteľskom úvere a je prísne regulovaná zákonmi a právnymi predpismi EÚ. Zmluvu vypracúva iba veriteľ a vy nemáte najmenšiu šancu jej obsah meniť. Menia sa len údaje klienta, údaje o aute a podmienkach pôžičky. Vo zvyšku ju musíte buď prijať ako celok, alebo ju ako celok odmietnuť.

Ak Váš veriteľ pripravil zmluvu vo váš neprospech v rozpore s právnymi predpismi, nemusíte mu platiť žiadne úroky ani poplatky. Je to sankcia zákona pre nečestných veriteľov. Ak ste už tieto úroky zaplatili, môžete ich úspešne žiadať späť. V praxi to môže znamenať, že ste svoje auto už preplatili a nemusíte vykonávať žiadne ďalšie splátky!

 

Čo keď som už auto splatil?

Aj v prípade, ak ste svoje auto na splátky už kompletne vyplatili, máte nárok na vrátenie všetkých zaplatených úrokov a poplatkov. Podmienkou je, že posledná splátka musela byť vyplatená v období posledných 3 rokov. Pritom vôbec nie je podstatné, či ste počas splácania boli v omeškaní alebo nie. Dokonca ani nie je podstatné, či ste auto predčasne splatili, alebo či auto bolo havarované alebo Vám auto zobral Váš veriteľ a vykonal dobrovoľnú dražbu.

 

Záver

Ak svoje auto ešte splácate, je vysoko pravdepodobné, že nemusíte platiť žiadne úroky ani poplatky. V praxi to môže znamenať, že jednotlivými splátkami ste svoje auto už splatili a môžete požadovať okamžité ukončenie splácania a vrátenie preplatených peňazí.

V prípade, že ste ho už kompletne vyplatili, je vysoko pravdepodobné, že máte nárok na vrátenie všetkých úrokov a poplatkov. Z hľadiska premlčania môžete požadovať platby za posledné 3 roky.

Neváhajte a nechajte si svoju zmluvu bezplatne posúdiť odborníkmi na túto problematiku! Máme bohaté skúsenosti so zastavením takýchto zmlúv. Prečo by ste teda mali ďalej platiť splátky, keď už možno nemusíte? Nemáte čo stratiť, môžete iba získať!

 

S pozdravom, team advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL s.r.o.
špecializujeme sa na ochranu klientov pred bankami a nebankovými spoločnosťami

www.webberlegal.sk
www.vratenieurokov.sk
www.koniecexekuciam.sk