Čo robiť, ak splácate kreditnú kartu a máte pocit, že splátky nemajú koniec?

Čo robiť, ak splácate kreditnú kartu a máte pocit, že splátky nemajú koniec?

24.09.2018

Od prelomu storočí možno na našom území pozorovať boom kreditných kariet. Kreditné karty nemali u nás veľkú tradíciu, mnohí z nás ich poznali skôr z amerických filmov, ktoré ich prezentovali ako bežnú súčasť domácnosti. Finančné domy využili takéto populárne vnímanie kreditných kariet v spojení s nízkou finančnou gramotnosťou slovenských domácností a vo veľkom začali propagovať ten druh zadlženia.

 

Kreditná karta vs. debetná karta, poznáte rozdiel?

V praxi si mnohí mýlia pojmy „debetná karta“ a „kreditná karta“. Obe sú síce platobnou kartou, ale pritom je medzi nimi podstatný rozdiel.

Debetná karta je platobná karta, ktorá je viazaná k Vášmu bežnému účtu a prostredníctvom ktorej míňate svoje peňažné prostriedky (výber v hotovosti, nákup u obchodníkov, nákup cez internet), ktoré na tomto bežnom účte máte. Ak už na bežnom účte nemáte žiadne peniaze, nebudete ňou môcť platiť.

Naproti tomu, kreditná karta je platobná karta, ktorá je spojená so slovom „credit“. Finančný dom Vám na ňu požičia určité peňažné prostriedky, ktoré môžete minúť (výber v hotovosti, nákup u obchodníkov, nákup cez internet). Pri kreditnej karte teda používate peniaze banky. Ak použijete peniaze banky, musíte jej ich do určitého obdobia, spravidla 40 až 55 dní, vrátiť. Ak jej tieto peňažné prostriedky nevrátite v tejto lehote, platíte z nich vysoké úroky a poplatky.

Príklad kreditnej karty:

Pani Zuzana dostala od banky kreditnú kartu s limitom 1.000,- EUR. Pani Zuzana si z kreditnej karty vybrala v hotovosti 700 EUR. Ak pani Zuzana nevráti banke 700 EUR do 40 dní, banka jej začne sumu vo výške 700 EUR úročiť dohodnutou úrokovou sadzbou, ktorá je vysoká (spravidla vyššia ako 20% ročne). Dlžnú sumu pani Zuzana uhradí v splátkach. Plynutím času však úroky rastú ďalej. Zároveň však pani Zuzana môže od banky čerpať ďalších 300 EUR.

 

Kreditná karta je dlh, ktorý musíte vrátiť aj s (vysokými) úrokmi

Kreditná karta teda predstavuje určitý druh „pôžičky“, kde Vám banka požičia peniaze a Vy jej musíte peniaze vrátiť, a to spolu s úrokmi, pričom úroky začnú plynúť až po určitej dobe.

Naoko sa jedná o výhodný produkt banky, ale v skutočnosti, v porovnaní s bežnou pôžičkou, to tak nie je. Banky zvyknú poskytovať kreditné karty, kde sú úrokové miery podstatne vyššie ako pri bežných pôžičkách. Zároveň ku kreditnej karte účtujú rôzne poplatky. Navyše, spotrebitelia sú častokrát dezorientovaní v tom, aký je skutočný rozsah ich záväzku.

 

Nevyžiadané kreditné karty

Bankové a nebankové domy na Slovensku využívali nízku finančnú gramotnosť slovenských domácností a do svojich formulárových zmlúv dokonca častokrát skryli aj ustanovenia, že klient napríklad nákupom tovaru na splátky v obchode zároveň žiada banku / nebankovú spoločnosť o vydanie kreditnej karty. A klienti ani nevedeli ako, po nákupe práčky na splátky im doma v obálke pristála kreditná karta.

Spotrebitelia tak nemohli byť riadne oboznámení s podmienkami tohto dlhu, ani neuskutočnili riadnu a slobodnú voľbu vybrať si práve túto kreditnú kartu práve danej spoločnosti-

Problémy nastali, ak sa dlžné sumy začali neúmerne úročiť a splácanie zrazu nemalo konca kraja.

 

Existuje nejaké riešenie?

Pre tých, ktorí si kreditné karty vyžiadali dobrovoľne, ale aj pre tých, ktorí si kreditnú kartu ani nevyžiadali, ale bola im zaslaná domov, však našťastie existuje právne riešenie.

Zmluva o kreditnej karte musí obsahovať určité zákonné náležitosti, ktorých zakotvením zákonodarca sledoval ochranu spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany. Prostredníctvom vybraných informácií si vie spotrebiteľ porovnať ponuky viacerých finančných inštitúcií a zvoliť  službu, ktorá najviac vyhovuje jeho požiadavkám. Zmluvu vytvára len a len banka a Vy ju zmeniť nemôžete – preto jediný subjekt zodpovedný za obsah zmluvy je práve Vaša banka.

V prípade absencie vybraných náležitostí sa kreditná karta (ale aj napr. pôžičky, tovar na splátky) považuje za bezúročnú a bez poplatkov. To znamená, že nemusíte platiť žiadne úroky a musíte vrátiť iba toľko, koľko ste si požičali. A ak ste zaplatili viac, ako ste si požičali, máte právo požadovať preplatené peniaze naspäť.

Ak teda v súčasnosti platíte splátky kreditnej karty, je pravdepodobné, že už ich platiť ani len nemusíte.

Ak máte kreditnú kartu, odporúčame Vám, aby ste túto situáciu aktívne riešili a oslovili advokáta, ktorý sa venujte tejto problematike. Vašu zmluvu môžete poslať na bezplatné právne posúdenie aj našej advokátskej kancelárii. Nemá predsa zmysel zbytočne preplácať kreditky a poskytovať bankám alebo nebankovým spoločnostiam finančné prostriedky, na ktoré nemajú nárok a ktoré by ste použili na pre Vás podstatnejšie účely.

S pozdravom, team advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL s.r.o. 

špecializujeme sa na ochranu klientov pred bankami a nebankovými spoločnosťami