Zastavte svoje zrážky zo mzdy, nenechajte sa okrádať!

Zastavte svoje zrážky zo mzdy, nenechajte sa okrádať!

10.09.2018

Pracujete a z Vašej mzdy Vám pravidelne strhávajú zrážky v prospech Vašej banky, nebankovej spoločnosti alebo inkasnej agentúry?

Nenchajte sa zdierať! Väčšina dohôd o zrážkach zo mzdy je neplatná a teda Váš zamestnávateľ nesmie zrážky zo mzdy vykonávať. Bližšie informácie nájdete v tomto článku.

 

Zrážky zo mzdy

Existujú dva druhy zrážok zo mzdy.

V prvom prípade žiada zamestnávateľa o zrážky exekútor ako verejný subjekt – v takomto prípade je potrebné žiadať zastavenie exekúcie a tejto problematike sa venujeme v tomto článku.

V druhom prípade žiada zamestnávateľa o zrážky priamo banka, nebanková spoločnosť alebo tzv. inkasná agentúra. Veľká väčšina zrážok, o ktoré žiadajú tieto súkromné subjekty, je vykonávaná nezákonne a nesmú Vám byť strhávané. Napriek tomu, takmer všetci zamestnávatelia výzvu týchto súkromných subjektov nezákonne rešpektujú a zrážky zo mzdy Vám vykonajú.

 

Prečo sú zrážky zo mzdy častokrát nezákonné?

V prípadoch, keď o zrážky zo mzdy žiadajú zamestnávateľa súkromné subjekty, sa jedná častokrát o protiprávne zrážky. V prvom rade, so zrážkami zo mzdy ste museli dobrovoľne súhlasiť už pri uzatváraní zmluvy s Vašou bankou / nebankovou spoločnosťou.

Zmluvy o pôžičke sú však tzv. formulárové zmluvy, čo znamená, že sú už vopred prirpavené zo strany bánk a nebankových spoločností a Vy ich obsah nemôžete zmeniť. A práve do týchto formulárových zmlúv banky a nebankové spoločnosti uviedli klazulu, že „dobrovoľne“ súhlasíte s vykonávaním zrážok zo mzdy. Súdna prax samozrejme prišla k záveru, že takéto vyjadrenie „súhlasu“ nie je dobrovoľné a zrážky zo mzdy sú preto vykonávané nezákonne.

Okrem toho, zrážky zo mzdy môžu byť vedené nezákonne aj z dôvodu premlčania, neexistencie deklarovanej pohľadávky, neplatnosti postúpenia pohľadávky a podobne.

 

Nenechajte sa zdierať!

Chodíte do práce preto, aby Vám zamestnávateľ strhával zo mzdy peniaze a dával ich niekomu, komu nepatria? Alebo chodíte do práce preto, že chcete zabezpečiť seba, svoju rodinu a mať sa dobre? Ak ste sa spoznali v tom druhom prípade, celkom jednoznačne by ste mali so svojou situáciou niečo robiť. Prečo platiť peniaze niekomu, komu nepatria?

Navyše, mnohé zmluvy o pôžičke sú právne vadné. Nakoľko zmluvu vypracúva banka a Vám je predkladá na podpis, Vy jej obsah ovyplvniť nemôžete. Preto jediný subjekt, ktorý zodpovedá za jej súlad s predpismi Európskej únie a zákonmi Slovenskej republiky, je banka, resp. nebanková spoločnosť. Ak zmluvu pripravili v rozpore s týmito pravidlami, nemusíte im platiť žiadne úroky ani poplatky, Ak ste už zaplatili viac ako Vám poskytli, máte nárok na vrátenie preplatku.

 

Neváhajte a kontaktujte špecialistu!

Ak sa Vás táto situácia týka, v každom prípade Vám odporúčame, aby ste túto situáciu okamžite riešili. Naša advokátska kancelária sa špecializuje výlučne na ochranu ľudí pred bankami a nebankovými spoločnosťami. Nakoľko sa špecializujeme práve na túto problematiku, naše postupy sú štandardizované a Váš problém vieme vyriešiť jednak veľmi rýchlo jednak za mimoriadne výhodnú cenu.

V prvom rade, posúdenie Vašej situácie je vždy bezplatné. Ak po posúdení Vašich dokumentov zistíme, že zrážky zo mzdy máte vykonávané nezákonne, spracovanie a podanie návrhu na súd u nás stojí len 119,- EUR. Žiaden iný poplatok nám neplatíte. V prípade neúspechu Vám vrátime späť poplatok v plnej výške.

Navyše, všetko vybavíme za Vás aj bez osobného stretnutia. Stačí, ak zájdete na svoje mzdové oddelenie, vypýtate si od nich kópiu dokumentov, ktoré im poslala banka / nebanková spoločnosť, a tieto nám pošlete emailom na info@webberlegal.sk alebo poštou na adresu WEBBER LEGAL, s.r.o., Na Rozhliadke 2, 831 01 Bratislava na bezplatné posúdenie.

Tešíme sa na úspešné vyriešene Vašej situácie!

S pozdravom, team advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL s.r.o.
špecializujeme sa na ochranu klientov pred bankami a nebankovými spoločnosťami