Trápia Vás zrážky zo mzdy pre banku / nebankovú spoločnosť? Existuje riešenie!

Trápia Vás zrážky zo mzdy pre banku / nebankovú spoločnosť? Existuje riešenie!

10.09.2018

Klienti pri uzatváraní zmluvy o pôžičke alebo zmluvy o kreditnej karte s bankou alebo nebankovou spoločnosťou často krát uzatvárajú aj tzv. Dohodu o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov. Tento inštitút je jedným z často používaných spôsobov zabezpečenia záväzku, ktorý pozná náš právny poriadok. Právnu úpravu tohto inštitútu nájdeme napríklad v Zákonníku práce alebo v Občianskom zákonníku.

Zamestnávateľ ako platiteľ mzdy je podľa ust. § 551 ods. 2 Občianskeho zákonníka povinný vyplácať banke alebo nebankovej spoločnosti zrážky okamihom, keď sa zamestnávateľovi takáto Dohoda o zrážkach predloží. Je ale zamestnávateľ naozaj povinný vyplácať veriteľovi zrážky zo mzdy v každom prípade? A naozaj nemôžete Vy ako zamestnanec s tým nič robiť?

 

Riešenia existujú!

Právna prax ponúka hneď niekoľko možností riešenia Vašej situácie.

V prvom rade, možno je zmluva, ktorú ste s bankou alebo nebankovou spoločnosťou uzavreli, po právnej stránke vadná. Zákon č. 129/2010 Z. z. ustanovuje, že v takomto prípade nemusíte platiť žiadne úroky ani poplatky. To znamená, že banke musíte vrátiť iba toľko, koľko ste si od nej požičali. V prípade, ak ste už zaplatili viac, ako ste si požičali, máte dokonca nárok na vrátenie peňazí! Môže to znieť neuveriteľne, ale je to sankcia zákonodarcu pre banky v prípadoch, keď tieto nedodržujú zákony. Zákon takýmto spôsobom ponúka spotrebiteľom možnosť odbremeniť ich od preplácania pôžičiek, čím vo viacerých prípadoch umožní spotrebiteľom využiť ušetrené peniaze na potrebnejšie účely.

Avšak aj v prípade, ak by bola Vaša zmluva po právnej stráne v poriadku, aj v takomto prípade existujú právne spôsoby, ako znemožniť Vašej banke alebo nebankovej spoločnosti, aby vykonávala od Vášho zamestnávateľa zrážky z Vašej mzdy. Pôjde o také prípady, kedy je tzv. Dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov dojednané v rozpore so zákonom.

Táto situácia je vhodná aj na prípady, kedy je nárok banky / nebankovej spoločnosti z dôvodu uplynutia času napríklad premlčaný. Inými slovami, ak po niekoľkých rokoch za Vami alebo Vašim zamestnávateľom prípade Váš veriteľ a domáha sa zrážok z Vašej mzdy.

 

Zrážky zo mzdy neznamenajú automaticky exekúciu

Mnohí klienti sa na nás obracajú s tým, že zrážky zo mzdy im vykonáva exekútor a žiadajú nás o poskytnutie služieb v tejto oblasti. Vo väčšine prípadov, keď sme vec preverili, sme zistili, že klienti žili v mylnej domnienke a zrážky zo mzdy nevykonával exekútor, ale súkromná spoločnosť. Niektoré spoločnosti sa totiž zámerne takto prezentujú, alebo nechávajú klienta v tomto domnení, a to aby získali psychologickú výhodu na svoju stranu – predsa len, slovo exekútor má väčšiu váhu.

 

Neváhajte a kontaktujte špecialistu!

Ak sa Vás táto situácia týka, v každom prípade Vám určite odporúčame, aby ste túto situáciu aktívne riešili a oslovili ste advokáta, ktorý sa špecializuje práve na túto problematiku. Tak ako aj v iných oblastiach, aj v práve platí, že špecializácia Vášho advokáta môže mať veľký vplyv na výsledok Vášho prípadu. Je to podobné ako s výberom lekára, ktorého si vyberáte podľa toho, v akej oblasti vykonáva prax.

Aj keď sa Vám Vaša situácia môže zdať na prvý pohľad beznádejná, nemá zmysel, aby ste chodili do práce a pracovali na svoju banku / nebankovú spoločnosť, ak tieto subjekty na Vašu mzdu pravdepodobne ani nemajú nárok.

S pozdravom, team advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL s.r.o.
špecializujeme sa na ochranu klientov pred bankami a nebankovými spoločnosťami