Nezákonný postup bánk a nebankových subjektov pri poskytovaní spotrebiteľských úverov

Nezákonný postup bánk a nebankových subjektov pri poskytovaní spotrebiteľských úverov

21.05.2017

Väčšina bánk a nebankových spoločností pri poskytovaní spotrebiteľských úverov v minulosti postupovala nezákonne a niektoré subjekty postupujú nezákonne dodnes.

Pre Vás ako finančného spotrebiteľa to znamená, že vo veľkej väčšine prípadov máte v prípade úverov, kreditných kariet alebo produktov na splátky, ktoré ste už v plnom rozsahu zaplatili, nárok na vrátenie peňazí prevyšujúcich istinu úveru. Pre zjednodušenie uvedieme príklad. Ak ste si v minulosti požičali EUR 10.000,,- a vrátili ste EUR 14.000,-, máte nárok na vrátenie EUR 4.000,- spolu s príslušnými úrokom z omeškania.

Druhá situácia nastáva v prípade, ak úver, kreditnú kartu alebo tovar na splátky ešte stále splácate. Aj v tomto prípade je veľká pravdepodobnosť, že musíte Vášmu veriteľovi vrátiť iba sumu, ktorú ste si od Vášho veriteľa požičali. Pre zjednodušenie situácie uvedieme 2 príklady. Ak ste si požičali EUR 10.000,-, podľa zmluvy máte vrátiť EUR 14.000,- a k dnešnému dňu ste zaplatili EUR 8.000,-, svojmu veriteľovi máte povinnosť vrátiť iba EUR 2.000,-. Druhý príklad: Ak ste si požičali EUR 10.000,-, podľa zmluvy máte vrátiť EUR 14.000,- a k dnešnému dňu ste zaplatili EUR 11.000,-, svojmu veriteľovi nielenže nemusíte platiť žiadne ďalšie peniaze, ale ešte máte nárok na vrátenie EUR 1.000,-.

Nezákonne postupovala väčšina bankového aj nebankového trhu na území Slovenskej republiky a Váš nárok na vrátenie peňazí je preto vysoko pravdepodobný. Uvedené potvrdzuje nielen právny názor a právne štúdie advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL, avšak tiež konštantná rozhodovacia prax všeobecných súdov Slovenskej republiky.

Uvedené vyústilo až do situácie, že niektoré nebankové spoločnosti sa zo slovenského trhu stiahli, prestali poskytovať ďalšie úvery a zostali len pri vymáhaní tých úverov, ktoré ešte neboli splatené.

Nenechajte sa oklamať tonami listov a telefonátov od bánk, nebankových subjektov a od inkasných agentúr, ktoré sa Vás budú snažiť presvedčiť, že ste povinný platiť aj úroky, poplatky, sankcie, zmluvné pokuty a úroky z omeškania. Tieto subjekty využívajú Vašu nevedomosť. V takomto prípade sa neváhajte obrátiť na advokátsku kanceláriu WEBBER LEGAL.

Kontaktujte nás pre bezplatné posúdenie Vašej situácie, sme Vám radi k dispozícii a radi Vám pomôžeme pri uplatnení Vašich nárokov. Vzhľadom na možnosť premlčania Vášho nároku (ktoré spôsobí, že Váš nárok nebude vzhľadom na uplynutie času uplatniť na súde), čím skôr nás kontaktujete, tým väčšia bude Vaša šanca na úspešné vyriešenie Vášho nároku voči Vašej banke, resp. nebankovej spoločnosti.

Team WEBBER LEGAL, s.r.o.