Právna analýza vybraných otázok vo veci rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci Home Credit Slovakia proti Kláre Bíróovej

Právna analýza vybraných otázok vo veci rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci Home Credit Slovakia proti Kláre Bíróovej

21.12.2016

Zakladajúci partner advokátskej kancelárie WEBBER LEGAL pre odbornú verejnosť pripravil právnu analýzu rozsudku Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 9. novembra 2016 vo veci C‑42/15 Home Credit Slovakia, a.s., proti Kláre Bíróovej, so zameraním na nemožnosť tohto rozsudku zmeniť doterajšiu rozhodovaciu prax všeobecných súdov Slovenskej republike pri ochrane spotrebiteľa ako zmluvnej strany zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Právnu analýzu si môžete stiahnuť v .pdf verzii po klinkutí na tento odkaz, alebo vo verzii .docx, ktorá sa nachádza na tomto odkaze.

Právna analýza bola publikovaná tiež na odbornom portáli www.najpravo.sk.