Neexistencia nároku veriteľa na riadne (zmluvne dohodnuté) úroky po vyhlásení predčasnej splatnosti spotrebiteľského úveru (2. časť: vymedzenie zákonných nárokov veriteľa)

Neexistencia nároku veriteľa na riadne (zmluvne dohodnuté) úroky po vyhlásení predčasnej splatnosti spotrebiteľského úveru (2. časť: vymedzenie zákonných nárokov veriteľa)

22.11.2019

Dňa 31.10.2017 sme na portáli najpravo.sk a na webových stránkach našej advokátskej kancelárie webberlegal.sk uverejnili právnu analýzu s názvom „Neexistencia nároku veriteľa na riadne (zmluvne dohodnuté) úroky po vyhlásení predčasnej splatnosti spotrebiteľského úveru“.

Vzhľadom na aktuálnosť tejto témy si v právnej analýze uvedenej nižšie v tomto texte dovoľujeme poukázať na judikatúru súdov v tejto otázke, podrobiť ju analýze (resp. vo vzťahu k aktuálnej judikatúre Najvyššieho súdu SR skôr vážnej kritike), a vymedziť skutočné zákonné nároky veriteľa po vyhlásení predčasnej splatnosti sp. úveru.

Právnu analýzu si môžete stiahnuť v .pdf verzii po klinkutí na tento odkaz, alebo vo verzii .docx, ktorá sa nachádza na tomto odkaze.

Právna analýza bola publikovaná tiež na odbornom portáli www.najpravo.sk.