Právna analýza rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 146/2017

Právna analýza rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 146/2017

06.06.2018

Najvyšší súd SR dňa 22. februára 2018 prijal veci sp. zn. 3 Cdo 146/2017 uznesenie o potrebe eorukonformného výkladu ustanovenia Zákona č. 129/2010 Z. z. o členení splátok spotrebiteľského úveru. Advokátska kancelária WEBBER LEGAL spracovala právnu analýzu tohto rozhodnutia Najvyššieho súdu. Opierajúc sa o závery tejto právnej analýzy považujeme postup Najvyššieho súdu SR za nesprávny.

Právnu analýzu si môžete stiahnuť v .pdf verzii po klinkutí na tento odkaz, alebo vo verzii .docx, ktorá sa nachádza na tomto odkaze.

Právna analýza bola publikovaná tiež na odbornom portáli www.najpravo.sk.