Pohľad zákonodarcu na rozpor medzi zákonom a smernicou v otázke členenia splátok spotrebiteľského úveru

Pohľad zákonodarcu na rozpor medzi zákonom a smernicou v otázke členenia splátok spotrebiteľského úveru

15.02.2018

Národná rada Slovenskej republiky dňa 12.10.2017 prijala zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým s účinnosťou od 01.05.2018 upustila od požiadavky členenia splátok spotrebiteľského úveru na splátky istiny, úrokov a iných poplatkov. Advokátska kancelária WEBBER LEGAL najmä pre odbornú verejnosť pripravila právnu analýzu, predmetom ktorej je bližšia analýza tohto kroku zákonodarcu so zameraním sa na vplyv tejto novely na problematiku nepriameho účinku Smernice 2008/48/ES k požiadavke zákona 129/2010 Z. z. na členenie splátok spotrebiteľského úveru na splátky istiny, splátky úrokov a splátky iných poplatkov.

Právnu analýzu si môžete stiahnuť v .pdf verzii po klinkutí na tento odkaz, alebo vo verzii .docx, ktorá sa nachádza na tomto odkaze.

Právna analýza bola publikovaná tiež na odbornom portáli www.najpravo.sk.